Zemin Stabilizasyon Ürünleri

Zemin enjeksiyonu, zemin içerisindeki boşlukları belirli sıvı kimyasallarla doldurarak zeminin dayanıklılığını ve stabilitesini artıran bir uygulamadır. Zemin enjeksiyonu, tünel kazımı, aşırı oturmaların engellenmesi, zemin emniyet gerilmelerinin artırılması ve sıvılaşmanın azaltılması gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.

Zemin enjeksiyonunda kullanılan sıvı malzemeler, çimento, bentonit ve polimer gibi malzemelerden oluşabilmektedir. Bu kimyasalları, zemin içerisindeki boşlukları doldurarak, zeminin parçacıklarını bir arada tutar. Böylece zeminin kayma direncini artırmasını sağlar. Zemin enjeksiyonu, zeminin dayanıklılığını ve stabilitesini artırarak, çeşitli yapıların inşasında ve yeraltı çalışmalarının yürütülmesinde önemli bir rol oynayabilmektedir.

Zemin enjeksiyonu, aşağıdaki alanlarda kullanılabilmektedir:

  • Tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonu
  • Zemin içerisindeki boşluklann doldurularak aşırı oturmaların engellenilmesi
  • Hem mevcut hem de yeni inşa edilecek yapılanın zemin emniyet gerilmelerinin artırılması
  • Deprem esnasında sıvılaşabilecek gevşek, suya doygun granuler zeminlerin sivilaşma potansiyellerinin azaltılması

Zemin enjeksiyonu, zeminin dayanıklılığını ve stabilitesini artırarak, çeşitli yapıların inşasında ve yeraltı çalışmalarının yürütülmesinde önemli bir rol oynar.

Insilex TS

Insilex TS Silikat Esaslı Reçine Yüksek nihai mukavemete sahip, hızlı reaksiyon gösteren genleşmeyen, iyi yapıştırıcı özellikte iki bileşenli silikat reçinesidir. Insilex TS Ürü​n Özellikleri Yolların

Daha Fazla »

Inpulex BB

Inpulex BB Çift Komponentli Poliüretan Enjeksiyon Reçine Hızlı reaksiyona giren iki bileşenli poliüretan enjeksiyon reçinesidir. Gevşetilmiş, kuru veya hafif nemli tabaka bölgelerinin dengelenmesi için kazı

Daha Fazla »

Insilex

Insilex İki Bileşenli Silikat Esaslı Reçine Hızlı reaksiyon gösteren, genleşmeyen parça birleştirmeleri için kullanılan iki bileşenli silikat enjeksiyon reçinesi. Hafif nemli veya Kuru tabakalarda stabilizasyon